Praktische informatie voor bewoners

Vaak hebben bewoners van de Paradijsvogelwoningen een Wlz-indicatie. Vandaar dat we hier aanvullende informatie over geven.

Eigen bijdrage

Wanneer je bewoner van de Paradijsvogelwoningen bent en je hebt een Wlz-indicatie, dan betaal je een eigen bijdrage aan het CAK. Deze is afhankelijk van je inkomen. Meer informatie hierover kun je vinden op www.hetcak.nl/rekenhulp.

Aanvullende diensten

Soms heb je behoefte aan extra hulp of diensten. Dat is mogelijk. Hieronder vind je de tarievenlijst voor aanvullende diensten, per 1-8-2021.

Wat Prijs
Tuinonderhoud
€ 15,- per persoon per uur
Vervoer stad (niet noodzakelijk)
€ 12,50
Huur duofiets
€ 7,50 per uur
Internet/ glasvezel
in overleg
Boodschappenservice
Prijs nader te bepalen (in combinatie met anderen)

Wachtlijst

Er zijn een beperkt aantal woningen beschikbaar. Hierdoor is er een wachtlijst voor de Paradijsvogelwoningen. Aangezien moeilijk in te schatten is wanneer er een woning vrijkomt, kunnen we geen gemiddelde wachttijd geven. Bij vragen over de wachtlijst, kun je contact opnemen met de woonbegeleiders van de Paradijsvogelwoningen: 06-50487463. Om je aan te melden, vul je het formulier in op de aanmeldpagina.

Klanttevredenheid

In 2022 is Surplus-breed een cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Hierin zijn ook de bewoners van de Paradijsvogelwoningen meegenomen. De samenvatting van dit onderzoek is terug te vinden op de publicatie pagina.

Cliëntondersteuning

Soms kan het fijn zijn om hulp of advies te krijgen bij het aanvragen of organiseren van je zorg. Hier kan een cliëntondersteuner bij helpen. 
Een cliëntondersteuner helpt je je zorg goed te organiseren, bewuste keuzes te maken over je zorg, denkt mee, betrekt waar mogelijk je sociale omgeving en kent het zorgaanbod in je buurt. Een cliëntondersteuner kan je informatie, advies en ondersteuning geven doormiddel van advies over het zorgaanbod in de regio, zorgvormen, cliëntrechten en eventuele wachtlijsten. Deze persoon kan helpen met het vinden van een zorgaanbieder die bij jouw situatie past en met de invulling van je zorg. Ook kan worden bemiddeld tussen jou en je zorgaanbieder, kan je worden ondersteund bij klachten, geschillen, bezwaar en beroep en helpt je met het aanvragen van een herindicatie.

Een cliëntondersteuner is gratis en is er speciaal voor jouw belang. Voor meer informatie en het vinden van een ondersteuner kun je terecht op https://www.regelhulp.nl/onderwerpen/clientondersteuning.

Cliëntvertrouwenspersoon

We vinden het heel belangrijk dat iedereen op een goede, prettige manier met elkaar omgaat en dat onze bewoners zich goed voelen. Bij de cliëntvertrouwenspersoon kun je terecht als je hier toch een klacht over hebt, je je niet netjes behandeld voelt of contact wilt hebben over een belangrijke kwestie waar je eigenlijk niet over durft te praten.
Voor de bewoners van de Paradijsvogelwoningen is dit Ivo van Dongen, i.v.dongen@activa-international.nl

Duurzaamheid

Ons streven is een inclusieve maatschappij; een maatschappij waarin iedereen mee doet en iedereen van belang is. Zorg voor een goede leefomgeving is daarin erg belangrijk. Iedereen heeft baat hierbij. Samen met onze bewoners en deelnemers zetten we ons in voor duurzaamheid. Bij alle projecten van Surplus worden activiteiten ondernomen die bijdragen aan duurzaamheid. Bij Presentus worden computers en laptops opgeknapt. Apparaten die niet opgeknapt kunnen worden, worden in onderdelen uit elkaar gehaald en gerecycled. ’t Vloedbelt haalt oude (laminaat)vloeren op en knapt deze op voor hergebruik. UURwerk ruimt vuil op in de omgeving. Kettingreactie kweekt op verantwoorde wijze groente en fruit, onder andere voor het gebruik in de horeca.
Hiernaast worden de locaties zo groen mogelijk gehouden en wordt er zo min mogelijk geprint. In het kader van duurzaamheid wordt er voornamelijk met elektrisch gereedschap gewerkt.