Aanmelden wachtlijst

Tijdens de aanmeldprocedure bestaat uit meerdere stappen. Hieronder staat deze procedure puntsgewijs beschreven. 

De Paradijsvogelwoningen zijn bedoeld voor mensen met een CIMOT indicatie of met een WLZ GGZ1, 2 of 3. Aanvullend kan gesteld worden dat er sprake is van problematiek op meerdere leefgebieden en daardoor de grip op hun leven zijn kwijt geraakt. 

Stap 1

Invullen online aanmeldformulier
Vul dit formulier zo volledig mogelijk in, inclusief voorgeschiedenis en de huidige situatie van de cliënt.

Stap 2

Kennismakingsgesprek
Tijdens een kennismakingsgesprek bij de Paradijsvogelwoning worden de hulpvragen en de begeleidingsbehoefte besproken met de cliënt, zijn begeleider en de woonbegeleiders van de PVW.

Stap 3

Intern overleg
Na het kennismakingsoverleg zal de aanmelding worden besproken in het team van woonbegeleiders van de Paradijsvogelwoningen. Gezamenlijk komen zij tot een advies over mogelijke begeleiding bij Stichting Surplus. Indien mogelijk komen de woonbegeleiders kijken op de huidige woonlocatie om een goed beeld te krijgen van de cliënt.

Stap 4

Advies over mogelijke begeleiding bij Stichting Surplus
Binnen 2 weken na het intakegesprek zal het advies over de mogelijke begeleiding van de cliënt bij Stichting Surplus worden besproken met de cliënt. Dit zal gebeuren in een telefonisch gesprek, gesprek op locatie of per email.

Stap 5

Plaatsing op de wachtlijst
Wanneer zowel de cliënt als de Paradijsvogelwoningen akkoord zijn en er een passende indicatie is, zal de cliënt op de wachtlijst worden geplaatst.

Aanmeldformulier