Paradijsvogelwoningen

De Paradijsvogelwoningen zijn bedoeld voor mensen die minder in staat zijn om binnen de geldende normen passend woongedrag te laten zien. Door omstandigheden kan een situatie ontstaan, waardoor zij eenmalig of soms structureel in de problemen zijn gekomen en grip op hun leven hebben verloren en daardoor overlast veroorzaken. Hierdoor kunnen zij niet aarden in wijken en buurten, omdat ze er een eigen leefwereld op nahouden. De Paradijsvogelwoningen bieden hen de mogelijkheid om zich werkelijk thuis te voelen. Deze eigen, veilige plek waar je er toe doet geeft weer eigenwaarde en draagt bij aan herstel.

Begeleiding

Elke bewoner heeft een persoonlijke begeleider die onder andere helpt bij het opstellen en evalueren van hun zorgplan. De methodiek ‘Schijf van herstel’ wordt gebruikt bij het begeleiden van de bewoners en het opstellen van de zorgplannen. Verder is bij de Paradijsvogelwoningen 24/7 begeleiding aanwezig waarop de bewoners kunnen terugvallen.

Bewoner Paradijsvogelwoningen voor zijn huisje in gesprek met begeleider

Schijf van herstel

Bij de Schijf van herstel gaat de deelnemer samen met de mensen die belangrijk voor hem zijn aan de slag met alle aspecten van zijn leven. Deze mensen kunnen bijvoorbeeld familie, vrienden of professionals zijn. Alle aspecten in het leven van de deelnemer worden behandeld. De deelnemer heeft één casusregisseur. Deze onderhoudt de contacten met alle betrokken partijen en stuurt ze aan. Voor de bewoners van de Paradijsvogelwoningen is hun persoonlijk begeleider ook casusregisseur. Ook worden er (familie-) ervaringsdeskundigen ingezet. Ervaringsdeskundigen zijn goed opgeleide professionals die zelf te maken hebben gehad met ingewikkelde problematiek. Ze gebruiken hun eigen kennis en ervaring om de deelnemer beter te kunnen helpen.

De deelnemer maakt samen met zijn casusregisseur een herstelplan om te zorgen dat de deelnemer de doelen bereikt die voor hem belangrijk zijn, zoals:
  • Een stabiele, prettige woonomgeving 
  • Voldoende inkomen om vaste lasten te betalen, zonder schulden 
  • Het uitvoeren van werk om zinvol bezig te zijn en een nuttige bijdrage te leveren aan de maatschappij 
  • Prettige sociale contacten met familie en vrienden 
  • Een gezonde levensstijl 
  • Opleiding en training 

Surplus werkt in de Schijf van herstel samen met Gemeente Enschede, Mediant, Bureau Herstel, Ons Huis en Stadsbank Oost Nederland en wordt ondersteund door ZonMw vanuit het programma Regionale Praktijkprojecten Personen met Verward Gedrag. Voor meer informatie over deze methodiek kun je terecht op de website van de Schijf van herstel.